Хирургията включва хирургично лечение на заболяванията и  обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на болести на човешкото тяло, чието лечение трябва или може да се проведе по хирургичен начин.

 

В хирургичния кабинет на Медицински център „Доктор Стайков“ ЕООД се осъществяват медицински дейности в обхвата на медицинска специалност „Хирургия“, които включват: лекарски преглед, необходим обем от диагностични изследвания  за уточняване на диагнозата, консултации с лекари в други специалности, в зависимост от придружаващите заболявания, както и:

 • Диагностика на планови и спешни хирургични заболявания;
 • Консервативно лечение в извънболнични условия, вкл. амбулаторни хирургични процедури и манипулации;
 • Обработка на рани, контролни превръзки, амбулаторни хирургични манипулации
 • Контролни прегледи, експертиза на временната неработоспособност;
 • Предоперативна подготовка в извънболнични условия;
 • Насочване на пациент в хирургична структура на лечебно заведение за болнична помощ;
 • Медицинска експертиза на временната работоспособност;

 

Извършват следните манипулации и процедури:

 

 • инжекции – подкожни, мускулни и венозни;
 • прилагане на тетаничен анатоксин;
 • временна и трайна хемостаза;
 • локално обезболяване;
 • интрадермални, скарификационни и конюнктивални тестове;
 • парентерални инфузии;
 • отстраняване на хирургичен шевен материал;
 • превръзка на рана;
 • сондиране на рана или фистула;
 • промивка на дренаж;
 • вземане, съхраняване и организиране транспорта на материали за биопсично и цитологично изследване;
 • лечение на хронични и трудно зарастващи (проблемни) рани;
 • лечение на следоперативно усложнени рани;
 • дрениране.

 

В операционен сектор към медицинския център, могат да се извършват и  следните хирургични дейности:

 

 • шев на меки тъкани;
 • повърхностни инцизии, ексцизии и некректомии при рани;
 • вземане на биопсичен материал от меки тъкани;
 • отстраняване на нокът и нокътно ложе;
 • диагностична и лечебна пункция на повърхностни кисти и абсцеси;
 • биопсия на повърхностни новообразувания;
 • отстраняване на повърхностно чуждо тяло и други;

 

В специализирания кабинет по хирургия на Медицински център „Доктор Стайков“ ЕООД  работи д-р Янка Димчева, известен лекар в Бургас и региона, специалист по хирургия и специализация в областта на детската хирургия.

Назад
Нашият Екип
Дейности