Ревматологията е медицинска специалност в областта на профилактиката, диагностиката, лечението и рехабилитацията на заболяванията на опорно-двигателния апарат и съединителната тъкан.

Основна задача на медицинската специалност “Ревматология” е подобряване на здравето и качеството на живот на пациентите чрез превенция на заболяванията и ранна диагностика, ефективно лечение и рехабилитация на ревматичните заболявания.

Ревматичните заболявания включват следните основни групи заболявания:

 • Възпалителни ставни заболявания: автоимунни: ревматоиден артрит, синдром на Фелти, синдром на Щил, ювенилен хроничен артрит, болест на Бехтерев, псориатичен артрит, артрити при хронични ентероколити (улцерозен колит, болест на Крон) и др.;
 • Възпалителни ставни заболявания – свързани с инфекция реактивни артрити: инфекциозни артрити (бактериални, вирусни, гъбични, паразитни), реактивни артрити (ревматизмус верус, синдром на Райтер – след ентероколитна или уро-генитална инфекция, след преболедуване от други инфекции и др.);
 • Възпалителни ставни заболявания – свързани с директна инфекция в ставите – инфекциозни артрити.
 • Системни заболявания на съединителната тъкан – системен лупус еритоматозус, системна склеродермия, полимиозит/дерматомиозит, системни васкулити, синдром на Сьогрен, припокриващи синдроми.
 • Заболявания, причинени от кристали – подагра, хондрокалциноза (апатитна и оксалатна болест) и др.
 • Дегенеративни ставни заболявания – първична и вторична остеоартроза.
 • Заболявания на извънставните меки тъкани – ентезопатии, тендинити, теносиновити, бурсити, периартрити, фасциити, апоневрозити, полимиалгиа ревматика, фибро-миалгичен синдром, паникулити, релапсиращ полихондрит, периодична болест и др.
 • Заболявания на костите – остеопороза (първична и вторична), остеомалация, алгодистрофия, асептични остеити (болест на Пейджет), остеонекрози и др.
 • При злокачествени тумори и свързани с тях ставни оплаквания – паранеопластични синдроми.
 • Ставни прояви в хода на неревматични заболявания – сепсис, туберкулоза, ендокринни и други заболявания.
 • Други ревматични заболявания – хипермобилен синдром, заболявания, свързани с недостатъчност на съединителната тъкан, болест на Марфан, болест на Елер-Данлос, остеогенезис имперфекта и др.

В кабинета по Ревматология  на Медицински център „Доктор Стайков“ ЕООД се извършват:

 • Консултативни прегледи след насочване от лекар от първичната извънболнична медицинска помощ или друг лекар специалист на пациенти с установени рискови фактори за развитие на заболяване
 • Дейности за профилактика и скрининг на заболявания.
 • Диагностика, лечение и рехабилитация на остри и изострени хронични ревматични заболявания,
 • Консултиране с други специалисти при пациенти с ревматични заболявания със системни прояви и съмнение за комбиниране, съчетаване или припокриване на симптомите с тези на друго заболяване.
 • Назначаване и интерпретация на лабораторни изследвания;
 • Анализ на данни от изследването на синовиалния пунктат и биопсии, анализ на данни от калциево-фосфорната обмяна, анализ на различните параметри на имунния отговор.
 • Анализ на инструментални изследвания – от конвенционална рентгенография, компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс, ставна ехография.
 • Извършване на основни ставни и периставни манипулации.
 • Изграждане на индивидуален лечебен план за отделния пациент.
 • Периодичен контрол на състоянието на пациента и корекции на лечението при нужда.
 • Медицинска експертиза;
 • Специфични клинико-лабораторни и образни изследвания;
 • Насочване на пациент в ревматологична структура на лечебно заведение за болнична помощ.

В специализирания кабинет по ревматология  на Медицински център „Доктор Стайков“ ЕООД  работят д-р Десислава Попова, която е с придобита медицинска специалност по ревматология от  Камарата на лекарите Нордрайн – Германия, а също и д-р Ана Стайкова, и д-р Иван Стайков.

Назад
Нашият Екип
Дейности