Високоинтензивна фокусирана магнитотерапия BTL-6000 SIS – BTL

  • Параметрите, определящи терапевтичните ефекти, са честотата и интензитетът на електромагнитното поле. То се генерира от бобина, вградена в насоченият магнитен апликатор. Полето се нарича “фокусирано”,  защото по време на терапията се насочва прецизно в избраната малка зона, разположена дълбоко в тъканта.
  • Технологията се базира на високоинтензивно магнитно поле, което взаимодейства с тъканите на човешкото тяло. Резултатът от взаимодействието включва контракции на мускулите, деполяризация на нервните клетки и влияе върху кръвообръщението. Уредът може да бъде използван за лечение на хронични и остри заболявания на мускулно-скелетната и нервната система, като и на меките тъкани на тялото / например болки в мускулите и ставите /.
  • Основен терапевтичен ефект – освобождаване на остри и хронични болки.
  • Основни приложения: Спастичност, Синдром на карпалния тунел, Импинджмънт синдром (синдром на притискане), Дископатия, Лумбаго, Пателарен тендинит, Фрактури, Замръзнало рамо, Регенерация на нерви, Блокаж на стави, Дисторзио, Оток