Медицински център „Доктор Стайков” ЕООД е лечебно заведение за извънболнична помощ на територията на община Бургас. Центърът разполага със собствена иновативна сграда, която улеснява приспособяването на пациентите към условията в лечебното заведение, в съответствие със специфичните изисквания на здравния им статус. Тя е проектирана с философия за ново качество на живот, достъпно за всеки пациент с помощта на медицинските специалисти и високото ниво на предлаганите здравни услуги.

Адресът на лечебното заведение в град Бургас е ж.к. „Изгрев“, ул. Транспортна 33.

Медицинският център има сключен договор с НЗОК, който предоставя възможност за преглед и лечение при доказани специалисти, а също и избор на личен лекар. Медицински център „Доктор Стайков“ има и сключени договори със застрахователните фондове „ДЗИ-Животозастраховане” ЕАД, „България Иншурънс” АД, „Съгласие” АД, „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” ЕАД.

Лечебното заведение въведе нови стандарти и даде възможност на хората от цялата област да се лекуват с апаратура, използвана в най-престижните клиники в Европа. Тя е от последно поколение и позволява прилагането на нови методики, неизползвани до момента в Бургас и региона.

Структурата по физикална и рехабилитационна медицина, заемаща целия втори етаж, е с капацитет до 30 пациента на час и няма аналог като апаратурна, кадрова и материална обезпеченост на територията на област Бургас и съседните области.

Създадени са условия базата да бъде използвана от студентите в Медицинския факултет към Университет Проф. д-р Асен Златаров” и Медицинския колеж в Бургас.

Медицински център „Доктор Стайков” предоставя висококвалифицирана медицинска помощ в следните направления:

Педиатрия;

Вътрешни болести;

• Кардиология;

• Ангиология;

• Акушерство и гинекология;

• Ушно-носно-гърлени болести;

• Пневмология;

• Нервни болести;

• Ревматология;

• Ортопедия и травматология;

• Хирургия;

• Физикална и рехабилитационна медицина;

• Образна диагностика – рентген, мамограф и ехограф

• Клинична лаборатория съвместно със СМДЛ „ЛИНА“

• Очни болести съвместно с МЦ „Д-Р ИВАНОВИ – МЛАДОСТ“

• Лични лекари

Дейността по медицинска специалност „Урология“ все още не е включена в пакета по договор с НЗОК, но в центъра се предлага нова методика за лечение на хронични простатити с Ударно-вълнова терапия.

Апаратурата в специализираните кабинети не отстъпва като качество от тази в звеното по Физикална и рехабилитационна медицина. Центърът разполага с ехографи от най-висок клас на Дженерал Електрик.

Високоспециализираните дейности включват:

• Ехография на млечна жлеза

• Мамография на двете млечни жлези

• Деструктивно лечение на доброкачествени изменения на маточната шийка, с изключение на химична каутеризация

• Абразио на цервикален канал

• Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани

• Ехокардиография

• Мониторинг на детски сърдечни тонове

• Непрекъснат 24-часов електрокардиографски запис (ЕКГ-холтер мониториране)

• Непрекъснат 24-часов запис на артериално налягане

• Сърдечно-съдов тест с натоварване

• Доплер – сонография на периферни съдове

• Склеротерапия на венозни съдове

• Ултразвукова склеротерапия с пяна

• Ендовенозна лазерна аблация

• Механично-химична аблация

• Доплер – сонография на екстракраниални съдове

• Електромиография

• Електроенцефалия

• Трансфонтанелна ехография

• Аудиометрия

• Мануална терапия и акупунктура

Медицински център „Доктор Стайков” предлага отлични условия за провеждане на специализирани здравни прегледи по изброените медицински специалности, високоспециализирани медицински дейности със съвременна апаратура от най-висок клас, лечебни и възстановителни рехабилитационни и физиотерапевтични процедури.

Защита на лични данни