2194 бургазлии са преминали през допълнителна терапия в резултат на усложнения, получени от прекаран COVID-19. Това е броят на пациентите, които в периода – ноември 2020 – януари 2021 година, са били консултирани заради оплаквания, свързани с протрахирано протичане на инфекцията, както в домашни, така и в болнични условия, в Медицински център “Доктор Стайков”.

Най-честите прояви, с които пациентите се обръщат към лекар в този период са: умора, отпадналост, адинамия, лесно измаряне при обичайни физически дейности, остатъчен (релативен) задух, нощно изпотяване, сърцебиене, бавно възвръщане на обонянието и вкуса (при условие, че са загубени по време на инфекцията), прояви от страна на периферните венозни и артериалнии съдове, прояви от страна но централната и периферна нервна система.

В кардиологичните кабинети на центъра са регледани 1296 пациента, като честотата на усложненията след прекарана COVI-19 инфекция са следните:

– при от 50% до 60% от пациентите ехокардиографски е установен реактивен перикардит от порядъка на 100 до 200 мл., при който кардиолозите изписват най-актуалната, препоръчана от различни международни организации терапия за резорбиция на излива;

– при други 15-20 % случаи, в които влизат и комбинирани прояви с реактивен перикардит, като усложнение се наблюдават ритъмни нарушения, най-често камерна екстарсистолия в различни варианти, които се уточняват чрез 24-часово Холтер-мониториране на сърдечния ритъм;

– при 25-30 % от случаите персиситират оплакванията от отпадналост, адинамия, лесно измаряне при обичайни физически дейности, остатъчен (релативен) задух, нощно изпотяване.

Тежките усложнения – белодробен тромбоемболизъм и миокардит със сърдечна недостатъчност са обект на болничната медицинска помощ и спешната помощ, поради което подобен вид усрожнения не са наблюдавани в центъра.

Тромбозите на периферни съдове, установени при прегледи в кабинета по ангиология,  са от порядъка на 12-16 % от случаите, при които пациентите са съобщили, че оплакванията им са започнали след прекарана COVID-19 инфекция.

С прояви от страна на централната и периферна нервна система, като безсъние, отслабена концентрация и внимание, персистиращо главоболие, отслабване на паметта, болки в торакален отдел на гръден кош, са около 20 % от прегледаните в неврологичния кабинет за този период 737 пациенти.