ЕКГ холтер

ЕКГ холтер BTL – 08 / Н600

  • Холтерът е малък, преносим апарат, който служи за продължително мониториране на електрическата активност на сърцето /осъществява непрекъснат ЕКГ запис/. Прилага се при пациенти със сърцебиене, или неуточнени ритъмни нарушения на сърцето.
  • ЕКГ холтера се поставя и сваля в лекарския кабинет, обикновено от медицинската сестра. Разчитането се осъществява от специалиста кардиолог.
  • Записът с холтер е изключително полезен за поставяне на диагнозата и определяне на последващата терапия.
  • Закрепването на холтера към пациента се осъществява посредством еднократни ЕКГ електроди, към които се свързва пациентен кабел, осъществяващ връзка със самия апарат, който се поставя в специален колан, на кръста на пациента.
  • Мониторирането може да продължи до седмица, но обичайното време за запис е 24 часа, през които пациента трябва да следва нормалния си ритъм на живот. Апаратът разполага с пациентен бутон, който служи за отразяване на критични моменти в състоянието на пациента.
  • Изследването е безболезнено и безопасно за пациента.
  • Предвид електродите, които предстои да бъдат залепени в областта на гърдите, подготовката за него предполага да се предвидят свободни дрехи, както и почистване на гърдите от окосмяване при мъжете /при силно окосмените мъже/.