Специалността “Акушерство и гинекология” представлява съвкупност от компетенции и умения за извършване дейности по укрепване, запазване и възстановяване на гинекологичното и репродуктивно здраве на жените, осигуряване възможности за настъпване и износване на нормална бременност, за раждане на жизнеспособни и здрави деца и първи грижи за тях, ранно откриване и своевременно лечение на гинекологичните заболявания, както и на състояния застрашаващи живота и нормалното развитие на бременната и новороденото, чрез качествена, ефективна и икономически изгодна лечебно-диагностична, профилактична, методична, експертна, научна и преподавателска дейност.

Специализиранта  медицинска помощ по АГ обхваща:

 • опазване и подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве в различните периоди от живота на жената;
 • бременността, раждането и послеродовият период (пуерпериум), когато протичат без усложнения или повишен риск;
 • бременността, раждането или послеродовия период, когато протичат с отклонения, усложнения или повишен риск за майката и/или плода;
 • първи грижи за новороденото дете, до поемането му от системата за неонатологична помощ;
 • гинекологични заболявания;
 • реализиране на репродуктивната функция при двойки;
 • екстрагенитални (соматични или психични) заболявания, съчетани с бременност или акушеро-гинекологични заболявания;

 

В Медицински център „Доктор Стайков“ ЕООД се оказват следните видове медицински дейности в обхвата на специалността АГ:

 • диагностично-лечебни дейности;
 • профилактични дейности, вкл. профилактичен гинекологичен преглед, включващ скрининг за рак на маточната шийка и за рак на гърдата;
 • медицинска експертиза;
 • бременностите с повишен риск, освен ако този риск се дължи на екстрагенитално заболяване, което в конкретния случай и в интерес на болната се поема от друга медицинска специалност;
 • бременностите с реализиран риск (за майката; за плода; за майката и за плода), включително и преценка за прекъсване на бременност по медицински показания;
 • усложненият (патологичен) следродов период на майката (пуерпериум), освен ако това се дължи на екстрагенитално заболяване, което в конкретния случай и в интерес на болната се поема от друга медицинска специалност;
 • заболявания и аномалии в развитието на женските репродуктивни органи;
 • безплодие;
 • заболявания на млечната жлеза;
 • насочване към съответен специалист за консултация, при необходимост от интердисциплинарно решаване на здравния проблем;
 • клиничен гинекологичен преглед;
 • диагноза на бременността;
 • проследяване на нормална бременност;
 • извършване и интерпретация на специфични изследвания в АГ, вкл. и микроскопия на нативен препарат от влагалищно съдържимо;
 • назначаване на консултации;
 • назначаване на лабораторни изследвания – хематологични, имунохематологични, биохимични, урина, микробиологични, серологични;
 • назначаване на рентгеноскопия и графия – при показания;
 • комплексно лечение на гинекологични заболявания ;
 • назначаване на изледвания за всички полови хормони или техни аналози;
 • рутинна АГ ехография;
 • поставяне и премахване на влагалищен песар;

 

В специализираният кабинет по Акушерство и гинекология  на Медицински център „Доктор Стайков“ работят лекари с богат професионален опит, с високо ниво на квалификация: д-р Галина Вълчева и д-р Анета Георгиева.

 

Назад
Нашият Екип
Дейности