Ангиологията е специалност от областта на вътрешните болести,  която обхваща както познанията  по вътрешни болести и кардиология, така  и специфични ангиологични познания в областта на диагностиката, лечението и профилактиката на съдовите заболявания.

Обект на Ангиологията са редица социално значими заболявания като острата и хронична артериална недостатъчност на крайниците, аневризми, каротидна и висцерална патология, дълбоки венозни тромбози и белодробен тромбо-емболизъм, хронична венозна недостатъчност.

Съдовите заболявания в индустриално развитите страни се нареждат на четвърто място като причина за смърт, след инсулта, инфаркта и онкологичните заболявания и са сред първите места като причина за временна или трайна инвалидност на населението. Поради тези факти в западноевропейските страни от десетилетия има специалисти по Ангиология, а в България са единици.

Медицински център „Доктор Стайков“ е единственото лечебно заведение за извънболнична помощ в региона, и едно от малкото в страната, в които работи лекар-специалист по Ангиология. Тук се прилагат методи за диагностика и лечение на съдовите заболявания по съвременни, доказали ефективността си техники, посредством нова и модерна апаратура.

Медицинската практика по Ангиология обръща особено внимание на проблемите с профилактиката, диагностиката и лечението на дълбоките венозни тромбози и белодробния тромбоемболизъм, на ранния ехографски скрининг и профилактика на мултифокалната атеросклероза, на диагностиката и лечението на острата и хронична артериална недостатъчност на крайниците и скрининга на асимптомни абдоминални аневризми и каротидни стенози.

Освен прегледи и консултации, в медицинския център се извършват и следните диагностични/терапевтични процедури:

  • Доплерова сонография на цялата артериална и венозна система;
  • Измерване на глезен-брахиален индекс (ABI);
  • Лечение на венозни и артериални рани;
  • Склеротерапия на разширени вени и капиляри;
  • Лазерна аблация;
  • Механо-химична аблация (ClariVein) и др.

 

Ранната диагностика и профилактика на съдовите заболявания може да спаси живота на хиляди хора или да намали честотата на тежката инвалидност, причинена от съдова гангрена, инсулти, инфаркти и белодробна емболия.

В специализирания кабинет по Ангиология на Медицински център „Доктор Стайков“ работи д-р Настратуллах Мобаракшах – специалист по Вътрешни болести и Ангиология, с високо ниво на квалификация, със специализации в страната и чужбина, въвеждащ най-съвременните методи за диагностика и лечение в медицинската практика по Ангиология.

Назад
Нашият Екип
Дейности