Ergometer

Велоергометър KETTLER E4

  • Поставяйки сърдечно-съдовата система в стресова ситуация се разкриват латентни нарушения, както и възможностите за тяхното
    компенсиране (обемът на сърдечния резерв). Най-често методът се използва за установяване на Исхемична болест на сърцето и при други заболявания на сърдечно-съдовата система, предоставяйки данни за физическата работоспособност, ритъмни и/или проводни нарушения, повишаване на артериалното налягане.
  • Методът е препоръчителен за диагностично уточняване на неясна прекордиална болка и определяне на функционалния капацитет, от който зависят трудовата експертиза, прогнозата на заболяването, изборът на терапевтично поведие, степен на хемодинамични нарушения.
  • Стрес-тестът в МЦ „Доктор Стайков“ се извършва посредством велоергометър, като ЕКГ-контролът се извършва на монитор, непрекъснато по време на изследването. Физическото натоварване се осъществява стъпаловидно, като натоварването се увеличава на всеки 3-6 минути с 25 W. Прилагат се субмаксимални натоварвания, които са по-безопасни и дават по-малко фалшиво положителни резултати.
  • Изследването се преустановява при:
    – Появата на клинични и/или параклинични белези за непоносимост към усилието;
    – Достигане на съответната сърдечна честота, съобразно възрастта и пола на пациента.