Общата медицина  е  самостоятелна медицинска специалност, а  общата медицинска практика е  специфична медико-социална дейност  и в много отношения  те се отличават от класическите медицински специалности и дейности.

Общопракиткуващите лекари се грижат непосредствено за здравето на всеки пациент, вписан в пациентската им листа. Общопрактикуващите лекари провеждат здравно – информационни дейности и промоция на здравето, здравно възпитание и профилактични прегледи на подлежащите лица по възрастови групи.

Важна част от оказваната от тях медицинска помощ  включва:

  • Извършване на имунизации и реимунизации според имунизационния календар на Република България;
  • Карантина на заразно болен и контактни лица;
  • Извънредни имунизации по епидемиологични показания

Диагностично-лечебната  дейност обхваща първични и вторични прегледи по определен здравен проблем, диспансеризация на пациенти с определени групи заболявания с проследяване на резултатите, оказване на медицинска помощ при спешни състояния и поддържане на жизнените функции на територията на лечебното заведение до пристигане на екип на център за спешна медицинска помощ или хоспитализация на пациента, оказване на медицинска помощ в дома на пациента по преценка на личния лекар, съвместна консултация с друг лекар специалист по преценка на лекаря,  за първична медицинска помощ, назначаване на клинико-лабораторни и апаратни диагностични изследвания, назначаване и провеждане на определени манипулации,  насочване за консултация, насочване за хоспитализация, при условие, че лечебната цел не може да се постигне в амбулаторни условия.

Общопракиткуващите лекари извършват медицинска експертиза и  изготвят за своите пациенти медицински свидетелства и удостоверения относно здравния им статус, вкл. за оценка на временната и трайна работоспособност.

В медицински център „Доктор Стайков“ ЕООД работят четирима общопрактикуващи лекари, които осигуряват високо ниво  на медицинска помощ за своите пациенти, включително и чрез използване на всички ресурси на центъра. Това са д-р Росица Мешова, д-р Милена Чепилева, д-р Стоян Михов и д-р Георги Петров.