Мамограф

Мамограф SIEMENS – 3000 Nova

  • Мамографията е медицинска процедура, използваща нискочестотни рентгенови лъчи (обикновено около 30 kVp) за изследване на гърдите при преглед и диагностика на заболявания.
  • 25 % от злокачествените заболявания при жените се дължат на рак на млечната жлеза, което го прави на първо място по честота на злокачествени заболявания при жените и на второ място по смъртност. Млечната жлеза добива хистологична зрялост след първото раждане и след кърменето. Затова сериозни рискови фактори са късното раждане и краткото кърмене.
  • Изследването е елементарно, извършва се от рентгенова лаборантка и протича по напълно безболезнен начин. Гърдата се притиска между две плочи в две позиции – горно-долна и странично. Възможно е да се усети леко неудобство за съвсем кратко време. Резултатите излизат непосредствено след процедурата и се предоставят на пациента на диск. Препоръчително е изследването да се извършва през първата половина от месечния цикъл, т.е. от 5-я до 7-я ден след приключване на менструацията.
  • Жените над  45-годишна възраст следва да си правят мамография веднъж годишно
  • Жените в предменопауза и в менопауза, ползвали хормонозаместителна терапия, са със значително завишен риск от рак на гърдата. Препоръчително е на всеки 6 месеца да да правят ултразвуково изследване – ехография на млечни жлези, а  веднъж годишно – мамография.