Образната диагностика е самостоятелна медицинска специалност и научна дисциплина, при която се създават индиректни изображения на анатомичните структури на база на различни физични принципи.

 

Въз основа на физичния принцип и методология за получаване на образа се разграничават няколко основни групи образни методи, като в  Медицински център „Доктор Стайков“ ЕООД се осъществяват следните:

  1. Конвенционална рентгенова диагностика – методи за получаване на образ на базата на различната степен на отслабване на рентгеновите лъчи от различните структури на тялото. В Медицински център „Доктор Стайков“ ЕООД се прилагат и двата основни конвенционални метода – рентгенография и рентгеноскопия.
  2. Рентгенографични изследвания на гърда (при жени и при мъже) – мамография.
  3. Ултразвукова диагностика (ехография) -метод за получаване на образ чрез отражение (ехо) на ултразвуковите вълни на границите между биологичните структури с различен акустичен импеданс.

 

Интерпретацията (разчитането) на образното изследване се извършва от висококвалифицирани специалисти по образна диагностика, непосредствено след приключване  на съответното изследване: д-р Ангелина Парапанова, д-р Сергей Недялков, д-р Вълко Ялъмов.

 

Структурата за образна диагностика в лечебното заведение осъществява образни изследвания с висок клас рентгенова апаратура и последно поколение ехографи. Апаратурата се отличава с добиване на качествен образ при минимален риск за пациентите.

 

В Медицински център „Доктор Стайков“ ЕООД всеки пациент може да извърши изследвания в областта на образната диагностика в обхвата на трите вида разкрити образни методи.

Назад
Нашият Екип
Дейности