Медицинската специалност „Очни болести“   включва  диагностика, консервативно и хирургично лечение на заболяванията от областта на очните болести, както и рехабилитация на зрението.

Специалността „Очни болести“ има следния обхват на дейности:

 1. дейности в областта на промоцията на очното здраве и превенцията: разпространение на здравни знания и предпазване от загуба на зрение;
 2. участие в изготвянето, провеждането и контрола на програми, свързани с очните заболявания в областта на общественото здравеопазване;
 3. медицински грижи за всеки пациент с очно заболяване: диагностика, консервативно и хирургично лечение на очните заболявания, рехабилитация на зрението;
 4. изследване и определяне на рефракция, предписване средства за корекция на зрението – очила, контактни лещи, средства за слабозрящи, помощни средства – специфична дейност за специалността, както и дейности по осъществяване на мерки за корекция на зрението, предприети от специалист по очни болести и под негово ръководство;
 5. консултативна и методична помощ: консултиране на клинични случаи по искане на лекуващ лекар (екип) или консултации на пациент с очно заболяване, лекуван от специалист с друга медицинска специалност и подпомагане организацията на плановите и спешните медицински грижи;
 6. медицинска експертиза и експертиза на работоспособността;
 7. съдебномедицинска експертиза;

В кабинета по очни болести на Медицински център „Доктор Стайков“  се извършват и следните дейности:

 

 1. Клиничният преглед на пациент с очно заболяване :
 • оглед и изследване с биомикроскоп и офталмоскоп,
 • при показания – евентуално стадии на онкологично заболяване
 • индикации за спешна и/или неотложна операция;
 1. назначаване и провеждане на биохимични, микробиологични, вирусологични и други специализирани лабораторни изследвания, насочени към уточняване на очното заболяване и неговите усложнения;
 2. назначаване и изпълнение на инструментални изследвания;
 3. интерпретация на резултатите от изследванията и преценка на  възможните варианти на оперативно или консервативно лечение на заболяването;
 4. провеждане на консултации със специалисти от други клинични специалности, насочени към уточняване на диагнозата, показанията за операция и причините за неотложност/спешност.
 5. отстраняване на чужди тела от роговица и конюнктива;
 6. отстраняване на калциеви инфаркти от конюнктивата;
 7. туширане на роговица;
 8. епилация на мигли.
 9. Насочване на пациента за хоспитализация при изчерпване на диагностичните възможности на извънболничната помощ.

 

В кабинета по очни болести на Медицински център „Доктор Стайков“ работят лекари-специалисти по Очни болести от най-престижното лечебно заведение по очна патология  в област Бургас, а и в региона – Специализирана очна  болница за активно лечение (СОБАЛ) – Бургас/ Медицински център за специализирана помощ „Д-р Иванови – Младост“ ООД,   гр.  Бургас.

Основен специалист е д-р Гергана Миланова – млад специалист, придобила медицинска специалност през 2020 г.,  с  изключителни познания в областта на  очните болести,  а също така и в областта на детската очна патология  и с огромно желание за въвеждане на нови, съвременни  стандарти на работа в медицинската специалност.

Д-р Миланова преглежда в Медицински център „Доктор Стайков“ всеки вторник – предиобяд и четвъртък – следобяд.

Назад
Нашият Екип
Дейности