Вътрешните болести са най-широката клинична специалност, която е свързана с почти всички останали специалности в медицината. Вътрешните болести обхващат разпознаването, клиничното изясняване (диагностициране), консервативното, интернистично-интервенционалното и спешното медицинско лечение, както и рехабилитацията и профилактиката на заболяванията на:

 • дихателните органи,
 • сърцето и органите на кръвообращението;
 • храносмилателните органи;
 • бъбреците и отвеждащите пикочни пътища;
 • кръвта и кръвотворните органи и на лимфната система;
 • обмяната на веществата и на жлезите с вътрешна секреция;
 • вътрешните алергични и имунологични заболявания;
 • вътрешните заболявания на опорно-двигателния апарат;
 • заболяванията, типични за напредналата възраст.

В Медицински център „Доктор Стайков“ ЕООД  се извършват и:

 • Профилактични дейности, включително по утвърдени национални програми.
 • Първични и вторични прегледи и консултации за диагностика и лечение на вътрешните болести.

В специализирания кабинет по вътрешни болести на Медицински център „Доктор Стайков“ ЕООД  работи д-р Росица Великова, дългогодишен лекар с богат професионален опит, която е и председател на Лекарската – консултативна комисия на центъра.

Кабинетът осъществява прием на пациенти по здравна каса, по допълнителни здравни застраховки и платен прием.

Назад
Нашият Екип
Дейности