Ехограф Esaote

Ехограф ESAOTE – MyLab X5

  • Трансфонтанелната ехография е ултразвуков, неинвазивен и много ефективен метод за визуализиране  състоянието на  мозъчните структури при новородени. Ултразвуковите вълни трудно проникват през костни структури, но наличието на фонтанела (участъци  между черепните кости с непълно затваряне), осигурява ехографски  “прозорец”  за безпрепятствено проникване на ултразвука към мозъка.
  • Изследването дава информация за състоянието на мозъчните структури на бебето, както и да се установи потенциален риск от заболяване. Изключително важно е да се извърши при преждевременно родени, при новородени в състояние на асфиксия, при новородени след рискова бременност на майката, при констатиране на някои неврологични прояви при новороденото, включително и забавяне в невро-психическото развитие.
  • Методът позволява ранно откриване на вродени малформации, хидроцефалия, хеморагични (мозъчен кръвоизлив) и хипоксични поражения на мозъчната тъкан, асиметрия на мозъчните структури, вентрикулна дилатация, кисти. Колкото по-рано се диагностицира  наличието на проблем,  толкова по-успешно е лечението.
  • Ултразвукът е напълно безвреден за бебето, което дава възможност за редoвно проследяване на развитието на мозъка. Изследването може да бъде повтаряно без странични ефекти, което е основно предимство пред всички останали съвременни методи (рентгенография, компютърна томография, магнитен резонанс).